به مجموعه مخمصه خوش آمدید

درباره ما

اولین مجوعه ی تفریحی و اتاق فرار فول های تکنولوژی در ایران

مجموعه تفریحی و اتاق فرار های مخمصه اولین مجموعه فول های تکنولوژی در ایران میباشد که دارای چندین اتاق فرار متفاوت در ژانرهای گوناگون میباشد همچنین مخمصه دارای اولین اتاق مافیای فول های تک در دنیا میباشد علاوه بر  این مخمصه شامل کافه گیم،لیزرتگ،واقعیت مجازی و … میباشد در حال حاضر مخمصه دارای هفت شعبه ی فعال میباشد